Skip links

Wat is Netto Contante Waarde (NCW)?

Wat is Netto Contante Waarde?

Netto Contante Waarde is essentieel bij de financiële waardebepaling van je bedrijf. Wanneer je als ondernemer je aandelen wil verkopen, dan wordt de waarde van deze aandelen bepaald. Een manier om deze waarde te bepalen is te kijken naar de vrije kasstromen die het bedrijf naar verwachting in de toekomst zal opleveren.

Deze kasstromen worden dan afgezet tegen het rendement dat de vermogensverschaffers van het bedrijf jaarlijks willen hebben (de rendementseis). Zij zijn alleen bereid om geld in het bedrijf te blijven stoppen wanneer deze rendementseis wordt gehaald.

Als de toekomstige kasstroom meer oplevert dan de rendementseis, dan voegt het bedrijf waarde toe. De optelsom van dit surplus is de NCW van het bedrijf.

Terug naar kennisbank