Skip links

Wat is badwill?

Wat is Badwill?

Badwill is tegenhanger van goodwill. Wanneer een ondernemer zijn aandelen wil verkopen , dan wordt de waarde van deze aandelen bepaald. Deze waarde wordt vergeleken met het eigen vermogen aan de rechterzijde van de balans.

Wanneer de bepaalde waarde van de aandelen lager is dan het eigen vermogen in de balans, dan is er sprake van Badwill. Dit verschil is het bedrag dat de ondernemer minder krijgt, dan de aandelen volgens de balans waard zijn. Deze “penalty” is voor negatieve kanten van de onderneming die niet uit de balans blijken.

Terug naar kennisbank